domingo, 20 de mayo de 2018

Mapa Conceptual Hermenèutica

miércoles, 4 de octubre de 2017

Mentira la verdad - El orden

"HOMO SACER" i “LA NUDA VIDA”

Llibre indicat per reflexionar una miqueta, a la llum dels aconteixements de la violencia gratuita i unilateral, contra el poble, per part de les forces de seguretat de l’Estat, patides a Catalunya aquest diumenge passat 1 d’ octubre 2017, per voler VOTAR pacífica i de manera democrática en un REFERÉNDUM D’ AUTODETERMINACIÓ... Quan: “El PODER SOBIRÀ”, i més encara: “EL PODER POLÍTIC”, S´HA POSAT EN UN ESTAT D'EXCEPCIÓ A LA LLEI, contra L´HOMO SACER que té disposició de VOTAR, i exclou i despulla allò insacrificable: ELS DRETS HUMANS. 
Els conceptes claus per reflexionar: "HOMO SACER" i “LA NUDA VIDA”...!Mentira la verdad - La Ley

El Homo Sacer y la Ley - Mentira la Verdad - Darío Sztajnszrajber

Conceptos en humanidades: Nuda Vida y Homo Sacer